ceqiong.net
当前位置:首页>>关于小学巧算24点的题目的资料>>

小学巧算24点的题目

1:体育用品有90个乒乓球,如果每两个装一盒,能正好装完吗?如果每五个装一盒 13X14=192人 答:五年级参加植树的人至少有192人. 下面几道题目虽然属于应用题,

(1)6/(1-3/4) (2)2*(7+9)-8 (3)(3+3/7)*7 (4)(10*10-4)/4

1: (3 + 3 ÷ 7) * 7 2: (3 + (3 ÷ 7)) * 7 3: (3 ÷ 7 + 3) * 7 4: ((3 ÷ 7) + 3) * 7 5: 7 * (3 + 3 ÷ 7) 6: 7 * (3 + (3 ÷ 7)) 7: 7 * (3 ÷ 7 + 3) 8: 7 * ((3 ÷ 7) + 3)

算24点经典题目 5 5 5 1:5(5-1/5)=24 2 7 9 10: ((7-(2-9))+10)=24 2 7 10 10: ((2*(7+10))-10)=24 2 8 8 8: ((2*(8+8))-8)=24 2 8 8 9: ((2-(8-9))*8)=24 2 8 8 10: ((8-(2-8))+10)=24 2

1: (11 + 6) * 2 - 102: ((11 + 6) * 2) - 103: 11 + 6 ÷ 2 + 104: (11 + 6 ÷ 2) + 105: (11 + (6 ÷ 2)) + 106: 11 + (6 ÷ 2) + 107: 11 + (6 ÷ 2 + 10)8: 11 + ((6 ÷ 2) + 10)9: 11 + 10 + 6 ÷ 210:

8*(5-6÷3)=24(5-6÷3)*8=246*(8÷(5-3))=24(8÷(5-3))*6=243*8*(6-5)=248*3*(6-5)=243*(6-5)*8=248*(6-5)*3=24(6-5)*8*3=24(6-5)*3*8=24你好,还有关于24点的问题吗?

“巧算24点”是一种数学游戏,游戏方式简单易学,能健脑益智,是一项极为有益的活动. “巧算24点”的游戏内容如下:一副牌中抽去大小王剩下52张,(如果初练也可

1: (2 + 5 ÷ 5) * 82: (2 + (5 ÷ 5)) * 83: (5 ÷ 5 + 2) * 84: ((5 ÷ 5) + 2) * 85: 8 * (2 + 5 ÷ 5)6: 8 * (2 + (5 ÷ 5))7: 8 * (5 ÷ 5 + 2)8: 8 * ((5 ÷ 5) + 2)1: 7 - 1 + 9 + 92: (7 - 1) + 9 + 93: (7 - 1

3478:(7-3)*4+8=243479:(9-7)*4*3=243489: 3+4+8+9=24

算24点的技巧 “巧算24点”是一种数学游戏,游戏方式简单易学,能健脑益智,是一项极为有益的活动. “巧算24点”的游戏内容如下:一副牌中抽去大小王剩下52张,

tongrenche.com | 6769.net | sytn.net | bfym.net | tuchengsm.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ceqiong.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com